Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die Warmtepompvergelijker.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de website van Warmtepompvergelijker.nl gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

 • Aan het advies uit de scan van Warmtepompvergelijker.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Het maatwerkadvies (stap 4) door de installateur (aangedragen door de warmtepompfabrikant) bij jou thuis is een onmisbare stap. Het advies uit de scan van Warmtepompvergelijker.nl geeft weliswaar een goede eerste indicatie, maar het is ontoereikend om direct over te gaan tot de aanschaf van een warmtepomp.
 • Warmtepompvergelijker.nl heeft een onafhankelijke rol, maar werkt actief samen met alle deelnemende warmtepompfabrikanten. In voetbaltermen beheert Warmtepompvergelijker.nl het stadion, bepaalt en bewaakt de spelregels en onderhoudt contacten met alle teams (warmtepompfabrikanten), maar wij hebben geen belang bij welk team deze vergelijkingswedstrijd wint.
 • Warmtepompvergelijker.nl is geen kennisinstituut met eigen testmogelijkheden. De (prestatie)gegevens en marketingbeloften per warmtepomp die je hier vindt, zijn opgegeven door onze deelnemende warmtepompfabrikanten. Wij geven zelf geen specifiek oordeelover een model of warmtepompfabrikant, maar stellen jou in staat alle warmtepompen overzichtelijk te vergelijken.
 • Warmtepompvergelijker.nl verkoopt zelf géén producten, maar beperkt zich tot het weergeven van deelnemende warmtepompfabrikanten met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een aanvraag voor een offerte over te gaan, vraagt de consument deze offerte direct aan bij de betreffende deelnemende warmtepompfabrikant(en).
 • De warmtepompfabrikant neemt contact met je op, en plant in overleg een afspraak met een installateur, die vrijblijvend bij jou thuiskomt voor een maatwerkadvies. Warmtepompvergelijker.nl draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de kwaliteit van het maatwerkadvies dat de installateur opstelt, noch voor een adequate plaatsing van de warmtepomp.
 • Het waarmaken van de prestatiebeloften van de getoonde warmtepompen is de verantwoordelijkheid van de warmtepompfabrikant, die zich zal baseren op het maatwerkadvies dat de door de warmtepompfabrikant aangedragen installateur opstelt, nadat hij de situatie van jouw woning zelf heeft beoordeeld. Warmtepompvergelijker.nl draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid
 • Warmtepompvergelijker.nl verstrekt geen detailinformatie over producten, anders dan op de website weergegeven. Voor technische productondersteuning of detailvragen over producten verwijzen we naar de telefoonnummers van de deelnemende warmtepompfabrikanten. Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot de werking van Warmtepompvergelijker.nl, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@warmtepompvergelijker.nl.
 • Warmtepompvergelijker.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site, inclusief informatie van derden en productinformatie die er te vinden is, geen fouten bevatten. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Warmtepompvergelijker.nl, en onze deelnemende warmtepompfabrikanten, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Warmtepompvergelijker.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, gegevens op de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
 • Op deze site tref je een aantal links aan naar andere websites. Warmtepompvergelijker.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.
 •  Warmtepompvergelijker.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, op ieder moment aan te passen. Wij raden je daarom aan regelmatig na te gaan of de informatie op deze site is gewijzigd. Warmtepompvergelijker.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.
 • De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Warmtepompvergelijker.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site staat. Alle tekst- en beeldinformatie op de Warmtepompvergelijker.nl site is auteursrechtelijk beschermd. De website van Warmtepompvergelijker.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. De website van Warmtepompvergelijker.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Warmtepompvergelijker.nl, zulks ter beoordeling van Warmtepompvergelijker.nl.